Gallery SmilingTree
(Images by P.A.Semi, 2009-2011)
(Gallery) ..

Světla a stíny Vyšehradu

(Lights and shadows of Vysehrad castle, Prague)

Omlouvám se pořadatelům té původní akce, že jsem si vypůjčil jejich název...