Fotografie

Viz hlavni vstup do Gallery SmilingTree

2009

Vystava v DDM
Výstava v DDM
The exhibition in DDM
Gargoyls
Chrliče - gotický mix
Gargoyls - the gothic mix

2008

Panoramaticke fotografie
Panoramatické a skládané fotografie
Panoramatic and combined photos
Růžová čajovna
Růžová čajovna
Rose tea room

Dále prezentované fotografie jsou oříznuté na rozměr 1024x768, aby byly snadno použitelné jako pozadí plochy. (Vyjímkou jsou nové panoramatické fotografie z 2008, oříznuté na 2048x1536 pro zmenšení na různé rozměry...)

Pro nekomerční použití (včetně použití v časopisech) jsou tyto obrázky zdarma, nicméně je výslovně zakázáno použít je např. pro reklamní účely pro propagaci čehokoliv s vyjímkou ekologie (tedy s doprovodným nápisem, který se netýká předmětu fotografie, leda by to byl vtip)...

Pokud byste měli zájem o vytištění některé fotografie (zejména panoramatické se dají tisknout i v dost velkých rozměrech), napište mi email (viz na stránce semi.gurroa.cz dole...)These fotos are clipped to screen size 1024x768, so that they may be easily used as a desktop wallpaper. (The newer panoramatic photos from 2008 onward are reduced to 2048x1536 for easier descaling to common screen sizes)

For a non-commercial use (including personal or in news-paper), these pictures are free, anyhow it is explicitly forbidden to use them for advertisement purposes for anything but ecology (ie. with an appended text, which does not refer to an image subject, unless it is a joke)...

If you would like to have a print of any of these photos (particularly the panoramatic photos can be printed in quite a huge size), write me an email (see on my homepage semi.gurroa.cz at the bottom of the page)